Ali Münif Bey

... - ...

ESERLERİ

1.Ali Münif Bey'in Hatıraları

Taha Toros

İsis Yayınları

Taha Toros (d. 1912), Türkiye'nin ender biografi uzmanlarındandır. Kendisi de Adanalı olup Ali Münif Bey'in yakını idi. Taha Toros'un son dönem tarihimizle

ilgili yayınlanmış 29 kitabı vardır...