Ashab-i Bedir

... - ...

Bedir Ashâbı'nın Fazileti - İsimlerinin Esrarı

Alfabe Sırasına Göre Düzenlenmiş İsim ve Künyeler

(Şehid Olan Ashabın isimleri kırmızı renkte yazılmıştır)

Halil el-Giridî tarafından H.1162 Senesi Ramazan ayının 18'ine tekabül eden Pazartesi

günü (R. 21 Ağustos 1162. M. 1 Eylül 1749) derlenen ve H. 1170 (M. 1757) senesinde

Divân-ı Hümâyun Kâtiplerinden

Hafızı'l-Kur'ân İbrahim Edhemî tarafından yazılarak

Hasan Sezayi Hazretlerinin uzun yıllar Şeyhliğini yaptığı ve

Hacı Bayram-ı Velî Hazretlerinin 40 Gün Misafir kaldığı

Edirne Gülşenî Velî Dede Dergâhı Kütüphanesine hediye edilen

Bedir Ashâbı'nın mübarek isimlerini havi bu eser son olarak:

Sefinetü'l-Evliyâ isimli eserin müellifi Osmanzâde Hüseyin Vassaf Efendi'nin Mürşidi Edirne

Gülşenî Velî Dede Dergâhı Postnişini merhum

Şeyh Şuayb Şerefeddîn Gülşenî Hazretleri ve

Damatları Şeyh Hafız Mustafa Efendi ile Torunu Sadreddîn Efendi tarafından muhafaza

edilmek suretiyle günümüze kadar gelmiştir.

Aslı yayınevimizde bulunan Bedir Ashâbı'nın mübarek isimlerini havi bu eseri

yayınlamanın mutluluğu içindeyiz.

Cenab-ı allah’tan cümlemizi

“ Din Gününde''

Bedir Ashabı ve Bedir Ashâbı'nı zikredenlerle beraber

haşr etmesini niyaz ederiz

135 Gram Mat Kuşe Kağıt - Çok özel 4 Renk Baskı -4 Renk Ebru Yan Kağıt

Varak Yaldızlı 7 Renk Kapak Baskılı - Kenarları Altın Yaldız Lüks Cildli

96 Sayfa -12.50 YTL

BUHARA YAYINLARI

Telefon: (212) 520 76 70 - 512 33 90 - 520 80 33 - Faks: (212) 526 00 42

Adres: Nuruosmaniye Caddesi Yavuz Apt. No. 9/1 Cağaloğlu / lstanbul

www.buharayayinlari.com – buharayayinlari@yahoo.com.tr