Asim Gündüz

1880 - 1970

Asım GündüzHarp Akademisini 1905'de tamamladıktan sonra, Alman Harp Akademisi'nde okudu ve Alman Genel Kurmayı'nda staj yaptı. Kurtuluş Savaşına katıldıktan sonra, Batı Cephesi Ordusu Genel Kurmay Başkanı olarak görevlendirildi. Sakarya Meydan Savaşı'nda gösterdiği liyakat ve kahramanlık nedeni ile altın madalyaya layık görüldü. Mondros Ateşkes Antlaşması ve Hatay'ın anavatana katılması ile ilgili olarak kurulan heyetlerde görev aldı. 1946'da siyasi hayata atıldı. Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Daha sonra siyasi hayatı bıraktı.