Ayvansarayi

... - 1787

Hafız Hüseyin Ayvansarayi İstanbul'da Ayvansaray'da doğduğu için bu ad ile anılır.Damat Hasan Paşa'nın odacısı Hacı İsmail Ağa'nın oğludur. Yeniçeri Ocağında yetişti.Baltacılar Kethüdalığı yaptı. 1787 yılında İstanbul'da vefat etti. Mezarı Eyüp'te Zal Mahmud Paşa Camisi bahçesindedir.

Eserleri: Hadikatü’c Cevami (Camiler Ansiklopedisi adıyla Tercüman Gazetesi tarafından yayınlandı), Mecmua’ı Tevarih (Tarih Dergisi), Vefayat’ı Selatin ve Meşahir’ı Rical (Sultanların ve meşhur kişilerin ölümleri-Vefayat adıyla Fahri Derin tarafından neşredildi.), Eşarname’i Müstezadi.

Kaynak:Osmanlı Tarih Yazarları M.Orhan Bayrak sf.56-57