Boghos Noubar Paşa

1851 - 1930

Boghos Noubar PaşaKarabağ menşeli bir Ermeni ailesinden gelen Bogos Nubar Paşa, 1919'da Paris Barış Konferansı'nda Ermeni Delegasyonu'nun başkanlığını yapmıştır. Sınırları, Afganistan'a kadar uzayacak bir Kürt Devleti'nin kurulması amacı ile, Kürt Şerif Paşa ile de İngiltere'nin baskısı ile görüşmelerde bulunmuştur.