1938 Fatih/İstanbul doğumlu. İtalyan Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümü mezunu (1965). İmar ve İskân Bakanlığı, TRT ve Kültür Bakanlığı'nda memur, ud sanatçısı ve yönetici olarak çalıştı. 28 Haziran 2000'de vefat etti.

Cinuçen Tanrıkorur iyi bir ud sanatkârı olduğu kadar hususî vasıflara sahip bir müzikolog ve hocadır. Eserlerinin çoğu yaygın olarak icra edilmediği için bestekârlığı yeteri kadar bilinmemektedir. XX. Yüzyıl Mevlevî âyini bestekârları arasında yeri vardır. Ayrıca henüz basılmayan Ud Metodu ve Türk Müziği Elkitabı eserleri de emek mahsulü çalışmalardır.

Bazı eserleri:

Saz ü Söz Arasında (Hatırat)

Müzik-Kültür-Dil

Osmanlı Dönemi Türk Musikisi

Türk Müzik Kimliği