Deniz Bölükbaşi

... - ...

Ahmet Deniz Bölükbaşı, 1949’da Ankara’da doğdu. Millet Partisi kurucu lideri Osman Bölükbaşı'nın oğludur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Dışişleri Bakanlığı’nda son görevi Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye daimî temsilciliği idi. 1 Mart Tezkeresi sırasında Amerika ile görüşmelerde Türk tarafının heyet başkanlığını yaptı.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Ankara 2. bölge 1. sıra adayı milletvekili adayı olarak gösterilmiştir.

ESERİ

"Osman Bölükbaşı: Türk Siyasetinde Anadolu Fırtınası"

Deniz Bölükbaşı,

Doğan Kitap

x

Adının öyküsü

Babası Osman Bölükbaşı, oğlu 21 günlükken İnönü ve Bayar'a suikasttan, gizli örgüt suçlamasıyla haksız yere hapse atıldı. Götürülürken oğlunun yanına gelip; "Oğlum Deniz, baban gidiyor, belki gelmez. Bu memleketin pisliğini az su temizlemez diye adını Deniz koydum. Ben gelemezsem sen temizle" der.