Doç. Dr. Çağrı Erhan1972 İstanbul doğumlu Çağrı Erhan, 1993'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede, 1996'da uluslararası ilişkiler yüksek lisansını, 'Türk-Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu' başlıklı tezi savunarak tamamladı. 2000 yılında da, 'Osmanlı-Amerikan Siyasi İlişkileri' başlıklı teziyle, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde doktor unvanını aldı. 2003'te siyasi tarih doçenti oldu.

Nisan 2000'den bu yana, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapan Çağrı Erhan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri ile TOBB ETÜ'de, 'Osmanlı Diplomasi Tarihi', 'Türk-Amerikan İlişkileri', "Siyasi Tarih", 'Uygarlık Tarihi', 'NATO' ve 'Amerikan Diplomasi Tarihi' derslerini vermektedir.

2002'den itibaren, Stratejik Araştırma ve Etüd Merkezi (SAREM) Yürütme Kurulu, Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Yayın Kurulu, Türk Askeri Tarih Komisyonu Yürütme Kurulu, Tarih Yazıcılığı'nın Avrupa Boyutu Projesi Ulusal Komitesi, Avrupa Konseyi Tarih Eğitimi Projesi Yönetim Kurulu, Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Merkezi Merkez Kurulu üyeliklerinde bulunan Çağrı Erhan, Uluslararası İlişkiler ve Ankara Avrupa Çalışmaları dergilerinin kurucu editörlerindendir.

Çağrı Erhan, Ekim 2000-Kasım 2003 arasında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi müdür yardımcılığı görevini yapmıştır. Aralık 2005'te aynı merkeze müdür olarak atanmıştır.

Öğretim hayatı sırasında, 'Sasakawa- Tokyo VakfıGenç Liderler Yurtdışı Bursu', 'Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli İsrail Hükümeti Araştırma Bursu' ve 'Türkiye Bilimler Akademisi Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu'nu kazanan Çağrı Erhan, ABD'de Georgetown Üniversitesi, Ulusal Arşivler ve Kongre Kütüphanesi, İngiltere'de Public Rerord Office, İsrail'de ise Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi'nde çalışmalarda bulunmuştur.

Mayıs 2005'te yapılan Doğru Yol Partisi Büyük Kongresi'nde 752 oyla Genel İdare Kurulu'na birinci sıradan girmiştir.

Çağrı Erhan'ın, 'Greek Occupation of Anatolia and Adjoining Territories, Report of the Interallied Commission of Inquiry', SAM, 2000; 'American Documents of Greek Occupation of Anatolia', SAM, 2000; 'Beyaz Savaş: Türk-Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu', Bilgi, 1996; 'Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri', İmge, 2001; 'Yunan Toplumunda Yahudi Düşmanlığı',SAEMK, 2002; 'Turkish-Israeli Relations in Historical Perspective', Frank Cass, 2003; 'Yaşayan Lozan' (der.), Ankara, Kültür Bakanlığı, 2003; 'Turkish-American Relations: Past, Present, Future',London, Routledge, 2003, (ed. Mustafa Aydın'la birlikte); "Beş Deniz Havzasında Türkiye", Ankara, Siyasal Kitabevi, 2006(der. Mustafa Aydın'la birlikte) ve "Bizim Kırmızı Çizgilerimiz Vardı", Ankara, Siyasal Kitabevi, 2006 başlıklı kitapları ve siyasi tarih, Türk-Amerikan ilişkileri, Ortadoğu ve AB konularında makaleleri bulunmaktadır.