Doç. Dr. H. Bülent Olcay1960 yılında Mardin/Savur'da doğdu. 1980 yılında Eskişehir Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. 1984'te Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesini bitirdi. Hakimlik ve Avukatlık stajı yaptı. 1989-95 yılları arasında İngiltere'de Diplomasi alanında Birmingham Üniversitesi'nde Yüksek Lisans, Leicester Üniversitesi'nde Doktora yaptı. 1988 yılında Polis Akademisi'nde Yrd. Doçent oldu. 2003 yılında da Hukuk (Uluslararası Siyaset) alanında Doçent ünvanını aldı.

Halen Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nde kadrolu olarak çalışmaktadır. Atılım Üniversitesi'nde Yüksek Lisans, Ufuk Üniversitesi'nde de Lisans dersleri vermektedir. Ankara Barosuna kayıtlı Avukattır ve TÜBİTAK'ta Başkan Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Verdiği Dersler: Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları, Çağdaş Ortadoğu (Master)

Doktora Tezi: 'Hydropolitics Among the Riparians of the Euphrates and Tigris Rivers' Leicester University, United Kingdom (1997)

Yüksek Lisans Tezi: 'Turkey's Eligibility to the European Community' Birmingham University, United Kingdom (1991)

İdari Görevler:

Avrupa Birliği'ne Uyum Araştırma Merkezi Başkanlığı, (1998-2000)

Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Programları Dış Uzmanı

TÜBİTAK Başkan Danışmanı

Yönettiği Seminerler: 1995 yılından bu yana yüzlerce bitirme tezi.

İlgi Alanları:

· Avrupa Birliği'ne Uyum ve Müzakere Süreçleri

· ABD, Ortadoğu, Avrasya ve Avrupa Birliği Araştırmaları

· Enerji ve su kaynaklarının paylaşımı ve taşınmasına ilişkin anlaşmazlıklar

· Türkiye'nin Uluslararası Kurumlarla (B. M., NATO, IMF vb) ilişkileri

· Uluslararası Sistem, Terörizm ve İşgal Hukuku

ESERLER

Yazılan kitaplar ve kitapta bölümler:

· 'Politics of the Euphrates and Tigris Waters' Turkish Foreign Policy in Post Cold War Era, Ed. I. Bal, pp. 385-406. BrownWalker Press,

Boca Raton, Florida, USA, (2004) ISBN: 1-58112-423-6

· 'Why Russia and NATO Alignı' Özen Publishing, Ankara, (2002) ISBN: 975-97023-7-1

· 'Avrasya'da Hazar Denklemi,' 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, ed. ı. Bal. 373-380, Alfa Yayıncılık, İstanbul, (2001) ISBN

975-316-983-3

· 'Fırat ve Dicle Havzası Kıyıdaş Ülkeleri Arasında Su Anlaşmazlığı, Suriye'nin PKK Desteği ve Terörün Su ile İlişkisi', Cumhuriyetin 75.

Yılında Doğu Anadolu'da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu, Elazığ, sa. 161-177 (1999)

Konferanslar:

· 'No Longer Enemies: Russia and NATO' International Conference on Security Challenges in Central Asia. 19. 02. 2004. Bişkek,

Kırgızistan.

· 'Fırat ve Dicle Havzası Kıyıdaş Ülkeleri Arasında Su Anlaşmazlığı, Suriye'nin PKK Desteşi ve Terörün Su ile İlişkisi', Cumhuriyetin 75.

Yılında Doğu Anadolu'da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu, 17-19 Aralık, Elazığ, 1998.

Makaleler :

· 'Anti-Semitizm Hortluyor mu?' Haziran 2004, No:38, sa. 54-56, 2023 Dergisi

· 'Amerikan NATO?' Mayıs 2004, No:37, sa. 36-37, 2023 Dergisi

· 'Gayrı Meşru Müdafaa' Nisan 2004, No:36, sa. 78-79, 2023 Dergisi

· 'Amerika Terörizmle Savaşı Kaybediyor' Zaman Gazetesi, 20 Kasım, 2003

· 'Terörizmin Dini Yok' Ağustos 2003, No: 28, sa. 68-70, 2023 Dergisi

· 'Rusya'nın NATO'daki Yeri' Avrasya Etüdleri, sayı 22, (2002). İngilizce versiyon: 'Russia's Place in NATO' Eurasian Studies, No. 22,

(2002)

· 'A Key Word for Post-Terrorizm: Dialogue,' Insight Turkey, Vol 3, No.4, 77-88 (2001)

· 'Shipping Water: Tanker or Pipeline?' Insight Turkey, Vol 2, No.2, 83-92 (2000)

· 'Kosova: Nereden Nereye?' Avrasya Etüdleri, sayı 17, 13-20 (2000). İngilizce versiyon: 'Kosova: From Where to Where?' Eurasian

Studies, No. 17, 13-20 (2000)

· 'Avrupa Birliği = (AİHM) + (AB Adalet Divanı),' Polis Dergisi, sayı 22, 58-60 (2000)

· 'Turkey's Chance: The East-West Energy Transportation,' Insight Turkey, Vol 1, No.4, 29-36 (1999)

· 'Cooperative Threat Reduction in Russia,' Insight Turkey, Vol 1, No.3, 107-111 (1999)

· 'Water As a Critical Element of Inter-State Politics,' Insight Turkey, Vol 1, No.2, 71-86 (1999)

· 'Turkey and the Regional Balance,' Insight Turkey, Vol 1, No.1, 109-125 (1999)

· 'Temel bir İnsan Hakkı Olarak Su', Yeni Türkiye Dergisi, sayı 22, 1195-1198 (1998)

· 'Diplomatik Temsilcilikler İşlevini Yitiriyor mu?', Yeni Türkiye Dergisi, sayı 19, 398-401 (1998)

· 'Globalleşme ve Biz,' Hatay Polis Dergisi, 75. Yıl özel sayısı, 52-53 (1998)

· 'Middle East Scene', yazımı/editörlüğü CIDC Insight Turkey, No. 22, 85-95 (1998);

· 'Middle East Scene', yazımı/editörlüğü CIDC Insight Turkey, No. 21, 85-97 (1998);

· 'Middle East Scene', yazımı/editörlüğü CIDC Insight Turkey, No. 20, 91-101 (1998) ve

· 'Middle East Scene', yazımı/editörlüğü CIDC Insight Turkey, No. 19, 91-99 (1998)

· 'The Euphrates-Tigris Watercourse Controversy and the 1997 Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International

Watercourses,' Foreign Policy-Dıı Politika Dergisi, 1997, Vol. XXII, No.3-4, 48-81 (1997)

Önemli Uluslararası Atıflar:U.S. NATIONAL SECURITY COUNCIL BRIEFING, Harvard Model Congress 2002, Special Programs, 19 Ekim 2001 tarihinde ABD Ulusal

Güvenlik Konseyi Üyelerine Alexis Loeb tarafından sunulan Gizli Brifing Raporu.

Heinz Kramer, 'A Changing Turkey - The Challenge to Europe and the United States'. Brooking Institution Press, 2000. Sekizinci Bölüm,

77 nolu dipnot.