Dr. Nazif Öztürk

1948 - ...

Dr. Nazif Öztürk1948'de Kahramanmaraş'ın Merkez Topçalı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde, Lisans öğrenimini İzmir'de, yüksek lisans (master) öğrenimini Gazi Üniversitesi İdari Bilimler Enstitüsü'nü bitirerek tamamladı.

Doktorasını, kültür ve müesseseler tarihi konusunda, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptı.

Vakıflar, sosyal tarih ve kültür ağırlıklı beş kitabı, çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası seminer ve sempozyumlarda sunulmuş birçok tebliğlerin yanında, radyo ve televizyon konuşmaları bulunmaktadır. "Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi" adlı kitabı , "yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları" değerlendirmesinde Türkiye Yazarlar Birliği'nin 1995 yılı Araştırma dalı ödülünü kazandı.

Uzun yıllar, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduktan sonra; T.C. Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na tayin edilde. Bir ara bu Bakanlıkta, Bakan Müşaviri olarak da çalıştıktan sonra, Temmuz 2000 tarihinde Müsteşar Yardımcılığından emekli oldu.

Kamuda geçen bu resmi görevlerinin yanında birçok demokratik sivil toplum kuruluşuna üye oldu ve bir bölümünün kurucuları arasında yer aldı. İnsan ve Kültür Ocağı Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi, Türkiye Kalp Hastalıkları, Kalp ve Akciğer Nakli Vakfı Kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Gönüllü Teşekküler Vakfı (TGTV) İcra Kurulu Üyesi, Yazarlar Birliği Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Birlik Vakfı Denetim Kurulu Üyesi; Ankara Aydınlar Ocağı, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) üyesidir. 15.04.2000 tarihinde yapılan genel kurulda, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı'na seçildi.

Kültürel işbirliği anlaşmaları çerçevesinde Balkanlar ve Ortadoğu'yu dolaştı. Hamdart Vakfı'nın davetlisi olarak Pakistan'da inceleme ve tetkiklerde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri:  • Menşe'i ve Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1983

  • Evkâf-ı Humâyun Nezareti'nin Tarihçe-i Teşkilatı ve Nazırların Hal Tercemeleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1984 (Çeviri)

  • Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 144, İlmî Eserler Serisi: 34, Ankara 1995

  • Elmalılı M. Hamdi Yazır Gözüyle Vakıflar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, Yayın No: 163, Kaynak Eserler Serisi: 12, Ankara 1995

  • Sümbüliyye Tarikatı ve Koca Mustafa Paşa Külliyesi, Çağrı Yayınları No: 61, İlmî Eserler: 2, İstanbul 1999