Dr. Yaman Akdeniz

... - ...

Dr. Yaman AkdenizDr. Yaman Akdeniz Leeds Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim Üyesidir. İnternet'le ilgili hukuk konularında ders vermektedir.

Aynı zamanda Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK) adlı kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütünün kurucusu ve başkanı ve Superonline Internet Hukuk danışmanıdır.

Orta okulu Kadiköy Anadolu Lisesi'nde okuyan Akdeniz, İtalya'da Ferrara Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesinde eğitim görmüştür.

İnternet'le ilgili Hukuksal konularda Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler düzeyindeki pekçok toplantıda sözlü ve yazılı görüşleri alınmıştır. En son Avrupa Geçici Parlementerler Komitesine (European Parliament Temporary Committee) Echelon Sistemleri (Echelon interception systems) ve insan haklarına etkileri konusunda bilgi vermiştir.

1999'da yayınlanan "Net'te Sex; Siberuzayda kural koyma İkilemi (Sex on the Net? The Dilemma of Policing Cyberspace)" ve 2000'de yayınlanan İnternet, Hukuk ve Toplum (The Internet, Law and Society (C. Walker ve D. Wall ile)" adlı 2 yayını vardır. 2002 sonlarında basılacak olan diğer bir yayını "İnternette Çocuk Pornografisi ve Hukuk; Ulusal ve Uluslararası Etkiler (Internet Child Pornography and the Law: National and International Responses)" başlığını taşıyor. Daha fazla bilgi için Cyber-Rights.org - Dr.Yaman Akdeniz sayfasına bakabilirsiniz.

Dr. Yaman Akdeniz’in ‘Beyaz Kitap: İnternet’in Çok Taraflı Yönetimi’ adlı kitabı Türkiye Bilişim Vakfı tarafından yayımlandı. Akdeniz kitabında Türkiye’nin hukuksal altyapısını e-dönüşüm projesi açısından inceliyor.

Dr. Akdeniz, kitabında hükümet kadar özel sektörün de sektörel düzenlemelerini yapması ve sivil toplumun katılımı gibi yaklaşımlara yer veriyor. Kitap, Türkiye’de temel internet düzenlemeleri için hükümete öneriler sunmayı amaçlıyor.