Dücane Cündioğlu

1962 - ...

1962'de İstanbul'un Üsküdar İlçesinde doğdu. 1980'den itibaren başladığı yazı hayatına, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayımlamak suretiyle devam etti. 1985 yılından itibaren yayıncılıkla meşgul oldu ve birçok dinî eserin redaksiyon heyetinde yer aldı. Hâlen, kendi kurmuş olduğu Tibyan Yayınları'nda bu mesleği sürdürmektedir.

ESERLERİ

1. Elmalılı Hamdi Yazır

2. Hak Dini Kur'an Dili

3. Kur'an-ı Kerim ve Meâli, (Hazırlayan ve Notlandıran), İstanbul-1993

4. Başörtü Risalesi, İstanbul-1995

5. Kur'an'ı Anlama'nın Anlamı, İstanbul-1995

6. Anlam'ın Buharlaşması ve Kur'an, İstanbul-1995

7. Söz'ün Özü: Kelâm-ı İlahî'nin Tabiatına Dair, İstanbul-1996

8. Sözlü Kültür'den Yazılı Kültür'e Anlam'ın Tarihi, İstanbul-1997