Ekrem Akurgal

... - ...

Ekrem Akurgal (30 Mart 1911- 1 Kasım 2002) , Hayfa kentinin Tulkarem kasabasında dünyaya geldi. Ailesi, o henüz çocukken İstanbul'a taşındı. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Bu sırada bir arkeoloji bursu kazanarak 1932'de Almanya'ya gitti. 1940 yılına kadar ünlü arkeolog Gerhart Rodenwaldt'ın yanında klasik arkeoloji öğrenimi gördü. Türkiye'ye döndüğünde, yazılı tezle doçent olan ilk kişi unvanını aldı. Asistan olarak akademik kariyerine başladığı A. Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde 1957'de ordinaryus profesör oldu. Aynı fakültede 1958-59'da dekanlık görevinde bulundu.

1948'de kazılarına başladı. Foça, Çandarlı ve İzmir antik kentlerini buldu, Eriythrai antik kentini ortaya çıkardı. Avrupa'da İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca olarak yüksek tirajlı eserleri yayımlandı.

1956 yılında Türk Sanat Tarihi Kürsüsü'nü kurulmasına öncülük etti.

Princeton, Berlin ve Viyana üniversitelerinde birer yıl konuk profesör olarak ders verdi.

Ekrem Akurgal; Federal Almanya Büyük Liyakat Nişanı Yıldızlı Rütbesi, Goethe Madalyası, T. C Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü, İtalyan Commandatore Nişanı ve Fransa Cumhurbaşkanı tarafından verilen Legion d'Honneuer Officier Rütbesi sahibiydi.

1960'lardan bu yana İngiliz, Fransız, Alman, Yunan, İspanyol televizyonlarında söyleşilerde ve belgeselllerde yer aldı.

Son yıllarda yaşamını sürdürdüğü İzmir'de vefat etti. Murat Katoğlu (1939, Ankara) , A. Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi ve Tiyatro bölümlerini bitirdi. Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde asistanlık yaptı. 1978-79'da Kültür Bakanlığı'nda Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı yaptı. 1980'den itibaren Ankara Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde Sanat Tarihi, Tiyatro, Kültür Tarihi alanlarında öğretim görevlisi. Çeşitli kamu kuruluşlarında müşavir olarak çalıştı. Dergi ve gazetelerde sanat ve kültür konularında eleştirileri, yazıları, makaleleri ve araştırmaları yayımlandı. Kompozitör Muammer Sun ile birlikte hazırladıkları Türkiye'nin Kültür-Sanat Sorunları (Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 1993) , Türkiye Tarihi-Çağdaş Türkiye cilt 4'ün Eğitim, Kültür, Sanat bölümü (Cem Yayınevi) gibi yayınları bulunmaktadır.