Emin Çobanoğlu

1901 - 1983

1901 yılında doğdu. 1922 yılı Harp Okulu mezunudur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev yapmış, Albay rütbesiyle emekli olduktan sonra Milli Emniyet Hizmetleri'ne katılmıştır. Çeşitli üst görevlerde bulunduktan sonra 27.03.1957 tarihinde Milli Emniyet Hizmetleri Reisliği görevine vekaleten atanmıştır. 21.11.1957 tarihine kadar bu görevi sürdürmüş, aynı tarihte Hüseyin Avni Göktürk'ün Hizmet Reisliği'ne atanması üzerine Teşkilat'da çalışmaya devam etmiş, 18.07.1960 tarihinde emekliye ayrılmış ve 1983 yılında vefat etmiştir.