Eşrefoğlu Rumi

1352 - 1468

1353 yılında İznik'te doğdu. Bursa'da medrese öğrenimi gördü. Danişmend oldu. Gördüğü bir rüya üzerine ilim tahsilini yarıda bıraktı, tasavvufa yöneldi. Hacı Bayram Veli'ye intisap etti. Çile çekti. Dergâha imam ve Hacı Bayram'a damat oldu. İrşad göreviyle çeşitli yerleri dolaştı. İznik'e döndü. Burada Kadiri tarikatının Eşrefiye kolunu kurdu. Hece ve aruzla şiirler yazdı.1469 yılında öldü.

ESERLERİ

Müzekki'n-Nüfus adlı eseri ve Dîvân'ı, önemli eserleri arasında sayılabilir.