1912 yılında Elazığ'da doğdu. İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1935). Konya, Ankara'da öğretmen olarak görev yaptı. Ardından Ankara İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine getirildi (1964). Şiir yazmaya 1931 yılında başladı. Dönemin ulusal coşkularım dile getiren bu şiirler Ülkü dergisinde yayımlandı. Daha sonra edebiyat tarihi araştırmalarına girişti. İslâm Ansiklopedisi'nde. Türk Tarih Kurumu'nun yayımladığı Belletence inceleme yazıları çıktı. Ziya Gökalp'in makale ve mektuplarım hazırlayıp bastırdı. 1988 yılında vefat etti.

ESERLERİ:

Mehmet Akif, Hususi Mektuplarına Göre Namık Kemal ve Abdülhak Hamit, Çocuklar İçin Dini Şiirler, Tanzimat Devri Edebiyatında Dini Şiirler, Servet-i Fünun ve Son Devir Edebiyatında Dini Şiirler, Türk-İslâm Edebiyatı, Ömer Seyfettin'in Şiirleri.