Gazihan Bessolt

... - ...

Oset mülteci Kazi Bessolt (Gazihan Beşolt) "Prag Ticaret Enstitüsü"nde öğrenimini tamamladı, KDHP liderliği tarafından Paris'e gönderilerek "Promethe" dergisinin redaksiyon kurulunda Kuzey Kafkasya seksiyonunda yer aldı(50). Çerkes Süvari Tümeni subaylarından Kuşuk Uluguay'ın kızkardeşi Hayriye hanımla evlenen Bessolt, bir dönem Arnavutluk kralı Zogo'ya danışmanlık yaptı (51). II.Dünya Savaşı sonrasında İstanbul'a yerleşerek, Teşvikiye'de oturdu. Cumhuriyet Türkiye'sinin demokratikleşmesi sürecinde oluşturulan ilk kuruluş olan "Kuzey Kafkasyalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği"nin kurucuları arasında yer aldı. Almanya'nın Münih şehrinde vefat etti.