Geoffrey Jones

... - ...

İngiltere'de Reading Üniversitesi´nde ve Hollanda/Rotterdam'da Erasmus Üniversitesi'nde Ticaret Tarihi profesörüdür. Özellikle çokuluslu bankacılık ve ticari şirketler konusunda ihtisaslaşmış bir uluslararası ticaret tarihi uzmanıdır. Banking and Empire in Iran (İran'da Bankacılık ve İmparatorluk), 1986; Planning and Power in Iran (İran'da Planlama ve İktidar), (Frances Bostock ile birlikte) 1989; British Multinational Banking 1830-1990 (1830-1990 Arasında Britanya Çokuluslu Bankacılığı), 1993; ve 2000 yılında çıkması beklenen Merchants to Multinationals (Tüccarlardan Çokuluslu Şirketlere) gibi pek çok kitap ve makalenin yazarı veya editörüdür. Business History dergisinin editörleri arasında yer alan Jones, European Business History Association (Avrupa Ticaret Tarihi Derneği)'ın başkanıdır.