Grey Viscount Edward

1862 - 1933

Grey Viscount EdwardSir George Grey'in torunu olan Edward Grey 1862 yılında Northumberland'da doğdu. Siyasete Liberal Parti üyesi olarak 1885'te atıldı.

1905-1916 yılları arasında dışişleri bakanlığında bulundu. İngiltere ile Fransa arasındaki Entente Cordiale'in ve Rusya'nın da katılmasıyla meydana gelen Üçlü Antlaşmanın (İttifak-ı Müselles) kurucusu olduğu halde Almanya'nın askeri gücünden çekinerek bu antlaşmayı işlemez hale getirdi. Bununla beraber, İngiltere'yi Fransa ve Rusya'nın yanında savaşa girmekten alıkoyamadı (4 Ağustos 1914).

Lloyd George ile siyasi muhalefette olduğu için 1916'da görevinden ayrıldı. 1933 yılında Fallodon'da öldü.