Halil Lütfi Dördüncü, 1893 yılında doğdu. İstanbul Darülfünun’da eğitim yaptı. 1912 yılında gazeteciliğe başladı. Muhabirlik yaparak Tanin gazetesine girdi. Bilahare çeşitli gazetelerde yazarlık yaptı. Tan ve Yeni Gazete’nin ortağı ve sahibi oldu. Babıali’de cimriliği ile meşhur oldu. 1972 yılında vefat etti. Sirkeci’de adını taşıyan bir işhanı vardır.