Halistin Kukul

... - ...

1943 yılında Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Beşikdüzü’nde okudu. 1961 yılında Erzincan Askeri Lisesi’ni bitirerek aynı yıl Kara Harp Okulu’na girdi. 21 Mayıs 1963 hadiseleri sebebiyle Siahlı Kuvvetler’den ayrıldı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi’nden 1967'de mezun oldu. Rize ve Samsun Ticâret liselerinde kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra, Ocak 1972'de Diyarbakır ve Samsun Eğitim Enstitülerinde ve bilahare Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevliliğinde bulundu. İlk şiiri 1961 yılında yayınlanan M.Halistin Kukul’un şiir, hikâye ve denemeleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı. Eserleri bir çok resmi ve özel kuruluş tarafından ödüllendirildi. Beş yüz civarında deneme ve makalesi bulunan M. Halistin Kukul hakkında hazırlanmış dört lisans tezi mevcuttur. Kukul’un iki çocuğu ve üç torunu vardır. 1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi iken emekli oldu.