Hayati Hamzaoğlu

1933 - ...

1933 yılında Trabzon’da doğdu. Köy Çocuğu adlı filmle sinemaya girdi (1954)

Önemli filmleri: Gecelerin Ötesi, Kuyu (Metin Erksan), Duvarların Ötesi (Orhan

Elmas), Aç Kurtlar, Acı, Ağıt (Yılmaz Güney), Kızgın Toprak (Fevzi Tuna).