Hulusi Yavuz

1942 - ...

1942 yılında Zonguldak’ın Devrek ilçesinde doğdu. 1963’te İstanbul İmam-Hatip Okulunu, 1967’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi. 1975’te Manchester Üniversitesinde master’ını tamamladıktan sonra; Yemen’de Osmanlı Hâkimiyeti üzerine yaptığı çalışmayla 1981’de Erzurum Atatürk Üniversitesince doktor ünvanına lâyık görüldü. Diyanet İşleri Başkanlığı kademelerinde yürüttüğü çeşitli görevlerden sonra, önce İst. Atatürk Eğitim Enstitüsünde, ardından İst. Yüksek İslâm Enstitüsünde öğretim görevlisi oldu. 1985’te, İslâm sanatları ve mimarisi doçenti ünvanını kazandı. Mart 1991’de profesör oldu. Çok sayıda akademik çalışması, kitap, makale ya da tebliğ olarak neşr edildi.

ESERLERİ: Kâbe ve Haremeyn İçin Yemen’de Osmanlı Hâkimiyeti 1517-1571 (İstanbul, 1984); İslâmda İktisadî Nizam (Ömer Çapra’dan çev., İstanbul, 1977); İslâm Medeniyetinin Avrupa’ya Tesiri (M. Watt’tan çeviri, İst., 1986); İlk Dönem Hadis Edebiyatı (Mustafa el-A’zamî’den çev., İz Yayıncılık, İst., 1991). Osmanlı Devleti ve İslamiyet (İz Y.)