İsmail Aka

1942 - ...

Prof. Dr. İsmail AKA

1942 yılında İzmir'de doğdu.1965 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 6 ay lise öğretmenliğinin ardından, aynı fakültenin Ortaçağ Tarihine asistan olarak atandı. Doktorasını "Timur'un Ölümünden Sonra Hâkimiyet Mücadeleleri" konusu ile yaptı.1971'de Dr., 1978'de Doçent, 1986'da Profesör oldu. İran, Afganistan ve Avusturya'da arastırmalarda bulundu.

1986'dan beri Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı, 1987'den beri ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü yürütmektedir.

İhtisas sahası : XIV-XVII. yüzyıllarda İran, Afganistan ve Türkistan.

Üyesi olduğu kuruluşlar: Türk Tarih Kurumu, Societas Iranologica Europaea.

Bildiği yabancı diller: Almanca, Farsça

Kitaplari:

Timur ve Devleti, TTK, Ankara 1991.

Timurlular, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, Ankara 1994.

Mirza Şahruh ve Zamanı, TTK, Ankara 1994.

Çevirileri:

Wilhelm Barthold, Uluğ Beg ve Zamanı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990.

Tacü's-Selmanî, Tarihnâme, TTK, Ankara 1988.