İsmail Cenani Oral

1892 - 1944

1864 yılında Kafkasya’dan Anadolu'ya göç ederek Çarşamba ovasında yerleştirilen bir aileye mensuptur. Samsun'da Marangozlukla uğraşan Ahmet Neşat Efendi'nin oğludur. 1892 yılında Samsun'da doğdu. İdadi (lise) yi bitirdikten sonra yüksek öğrenim yapmak için İstanbul'a gitti. Dünya Savaşı’nın getirdiği zorluklar nedeniyle öğrenimini tamamlayamadı ve bu arada Ahmet Cevdet Bey'in matbaasında ve İkdam gazetesinde bir süre çalıştı. Daha sonra Samsun'da küçük bir matbaa kurdu. 1919 yılında yayınlamaya başladığı Ahali gazetesiyle yöredeki mütegallibelere ve Pontus Rum çetelerine karşı mücadele etti.Samsun'a gelen Mustafa Kemal Paşa'nin ve 5 inci Kafkas Tümen Komutanı Cemil Cahit Bey'in talimatlarina uygun olarak Kuvay-ı Milliye'yi destekledi. Gazetesini bazı aralar dışında ölümüne kadar çıkarmaya devam etti. 1944 yılında Samsun'da öldü.