Kerim Camanakli

1905 - 1966

Kırım Türk Edebiyatı

Eski şiir geleneğine bağlı kalarak şiir yazan ve İkinci Dünya Savaşı öncesi şairlerinden olan Kerim Camanaklı (1905-1966) şiirlerini "Dostlarıma" (1973) adlı eserde toplar.

Kırım Türkleri Edebiyatı Yrd.Doç.Dr. Zühal Yüksel kirimdernegi.org.tr