Mehmet Akif Aydin

1948 - ...

Prof. Dr. Mehmet Âkif AYDIN

1948 yılında Niksar'da ( Tokat) doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ( 1974 ).

1977 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi İslam Araştırmaları Enstitüsüne asistan olarak girdi.

1981 yılında " Osmanlı Aile Hukukundaki Gelişmeler ve Hukuk-ı Aile Kararnamesi" adlı tezle doktor oldu.

1983 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Hukuk Tarihi yardımcı doçent olarak atandı. 1987 yılında aynı anabilim dalında doçent, 1993 yılında da profesör oldu. Halen aynı fakültede ve aynı anabilim dalında görevine devam etmektedir.

İhtisas sahası: Türk Hukuk Tarihi ve İslam Hukuku.

Üyesi olduğu kuruluşlar: Türk Tarih Kurumu

Kitaplar:

İslam- Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul 1985.

Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 1995.