Mehmet Keçeciler

1944 - ...

KONYA - 1944, Mehmet Emin, Ruveyde - Konya Yüksek İslam Enstitüsü, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü, Üniversite Paris II Master - Fransızca, Arapça, Farsça - Kamu Yöneticisi, Mülki İdare Amiri - Kaymakam, Konya Belediye Başkanı - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVIII, XIX, XX nci Dönem Konya Milletvekili - Devlet, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı, Devlet Bakanı - Evli, 4 Çocuk.