Mihail Bulgakov

... - ...

(1891-1940) Kiev’de doğdu. Kiev üniversitesinde tıp öğrenimi gördü ve 1916’da doktor olur olmaz hastane stajı yapmasına olanak tanınmadan taşraya atandı. Kırsal kesimde yerel bölge yönetimlerince işletilen sağlık ocaklarında pratisyen doktorluk yaptı. Bu döneme ait anıları anı-öykü biçiminde dergilerde yayımlandı ve daha sonra ‘Bir Taşra Doktorunun Defteri’ adı altında kitaplaştırıldı. On sekiz ay süren bu zorlu deneyimden ve Sovyet Devrimi’nin getirdiği sıkıntılardan sonra Bulgakov uzman doktor olmaya karar vererek Kiev’e yerleşti. 1920’de doktorluğu bırakarak kendini tamamen yazına verdi. Satirik ve fantastik unsurlar kullanarak yazdığı öykü, roman ve oyunlardaki sanatsal özgürlüğe özlem ve otoriteye direnç izlekleri nedeniyle sürekli sansüre uğradı. Romanlarından ‘Usta ve Margarita’, ‘Bir Ölünün Defteri’ ve ‘Köpek Kalbi’ dilimize de çevrilmiştir.

Yazan: Haluk Erdemol