Muhammed Emin

1818 - ...

Muhammed Emin 1818'de Dağıstan'da doğdu. Gençliğinde Koran'ın öğrencisi olduğundan adım adım dolaştığı Kafkasya ve Küçük Asya hakkında çok iyi bilgi sahibi idi.

1836'da İmam Şamil'in müridlerine katıldı. Daha sonra Şamil tarafından Batı Kafkasya'daki Kuban ötesi bölgeye atandı.

Adegum bölgesinde yapılan büyük milli toplantıda Batı Kafkasya Naipliği kabul edildi.

Muhammed Emin Kafkasya Kurtuluş Savaşı'nın ünlü ve güçlü örgütleyici önderlerinden biriydi.

Kafkasya'da bir sanayi hareketi (kendi ihtiyaçlarını kendileri sağlamak için) oluşturmak istemişti. Bu yüzden silah konusunda uzman aramış Rus esirlerine iyi davranmıştı. Bu sayede Kafkasya'ya gelen bir Polonyalı subay top imalathanesi açtı. Muhammed Emin reform hareketlerine devam etti.

Dünyanın ilgisini Kafkasya'ya çekmek ve yardım sağlamak için çalışmalarda bulundu. İstanbul'a temsilciler gönderdi.

Muhammed Emin'in bu reform hareketlerini engellemek isteyen Ruslar saldırıya geçtiler. Ve onu Unbi (Umpa) dağlarında mağlup ettiler. Bu sırada çıkan Kırım savaşı (1853-1855) Kafkasyalılar için son ümitti.Muhammed Emin Avrupa ülkeleri ile görüşüyordu.

Muhammed Emin dış ülkelerden özellikle İngiltere'den yardım almak için İstanbul'a gitti. Fakat Rusya'nın isteği üzerine tutuklandı ve Şam'a sürüldü. Oradan kurtulup tekrar Kafkasya'ya döndü.

1859'da İmam Şamil'in ele geçirilmesinin ardından, Ruslarla uygun şartlar altında barış yapılmasını istedi. Fakat bu öneri milli kongre tarafından şiddetle reddedildi.

Muhammed Emin teslim oldu ve İstanbul'a gitti.