1879 yılında Kazan İli Rostov-Don nahiyesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini ailesinden aldıktan sonra; Kazan'daki Abdullah Apanay Medresesinde okudu. Tahsilini Buhara, Mısır, Hicaz, Hindistan ve Şam medreselerinde tamamladı. 1904'te tekrar memleketine dönen Carullah, St. Petersburg'a giderek Rus Hukuk Fakültesine devam etti. St. Petersburg'da Abdürreşid İbrahim'le tanıştı ve onun çıkartığı "Tilmiz" ve "Ülfet" dergilerinde çeşitli makaleler yazdı. 1905'te Rusya'da Meşrutiyet'in ilan edilmesinin ardından kurulan "İttifaku'l-Müslimin" adlı siyasi harekete katılan Carullah; Kazan, Moskova ve Ufa'da çıkan çeşitli gazete ve dergilerde makaleler yazdı. Meşrutiyet’ten sonra Rusya müslümanlarının gerçekleştirdiği beş büyük kurultaya da katıldı. Musa Carullah 1917 Rus ihtilalinden sonra da Petersburg ve Moskova mescitlerinin imamlığını yaptı. Yazdığı bir eserden dolayı tevkif edildi, eziyet ve işkencelere uğradı ve Rusya'dan kaçmak zorunda kaldı. Sürgündeki hayatını; Çin, Afganistan, Hindistan, Finlandiya, Almanya, Türkiye, İran, Irak, Japonya ve Mısır da geçirdi. 28 Ekim 1949'da Kahire'de vefat etti. Musa Carullah Bigiyev, tefsir, hadis, fıkıh, usul ilimlerinin yanısıra siyasi ve sosyal meselelere dair eserler yazdı. Bu eserlerinde geleneksel islam anlayışından ayrıldığı gözlenmektedir.