Musa Taşdelen

... - ...

PROF. DR. MUSA TAŞDELEN

1959 yılında İstanbul'da doğdu.İlk ve orta öğrenimin İstanbul'da tamamladı.1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.1984 yılında İstanbul

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bilim Dalı'nda bilim uzmanı,1989 yılında ise aynı bilim dalında bilim doktoru oldu.1991 yılında Yönetim ve

Çalışma Sosyolijisi Bilim Dalında doçent,1997 yılında yılında Uygulamalı Anabilim dalında profesör oldu. Halen Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölüm öğretim üyesidir.