1930 yılında Tokat'ta doğdu. Veteriner Fakültesi'ni bitirdi. Ankara'da Pazar Postası ve Ülke dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Sol ve Yön yayınlarını kurdu ve yönetti. Kardeşinin ölümünden sonra adını Muzaffer İlhan Erdost olarak değiştirdi. Edebiyata öykü ve şiirle başladı. Daha çok eleştiri türü ürünler verdi.

ESERLERİ

Şiirlerini Havada Kalan Güvercin adlı kitapta topladı.