Naci 1907'de İzmir'de doğdu.Orta ve liseyi Galatasaray'da Okudu. Babası Sadullah Bey'le Adeviye Hanım'ın ağabeyleri de romancı Halit Ziya Uşaklıgil'di. Naci Sadullah dörtyüzelli yıllık kökeni olan bir İzmir ailesinin çocuğu. Uşaklıgillerdendi. Halit Ziya Uşaklıgil amcası, Mustafa Kemal'in eşi Latife Hanım da halasının kızıydı.