Nadir Devlet

1944 - ...

Prof. Dr. Nadir DEVLET

15.07.1944 tarihinde Mukden'de ( Mançurya) doğdu.

1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Kürsüsünü bitirdi.

1972-1974 yılları arasında Maximilian Üniversitesi Türkoloji ve Yakın Doğu Enstitüsünde Yüksek Lisans yaptı.

1976-1982 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Kürsüsünde "1905-1917 Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi" adlı teziyle doktorasını tamamladı.

1963-1967 yılları arasında M.E.B. İslam Ansiklopedisi'nde tashih memuru, 1967-71 yıllarında ise T.A.E.'de sözlük tarama memuru olarak calıştı.

1972-1984 yılları arasında Hürriyet Radyosu Tatar-Başkurt Servisinde Radyo Programcılığı yaptı.

1986-1991 yılları arasında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nde Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

1989-1990 yıllarında Columbia Üniversitesi Orta Asya Araştırmalarında misafir-araştırmacı öğretim üyeliği yaptı.

1984 yılından beri Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde ögretim üyesi ve 1991 yılından beri de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcığı görevini sürdürmektedir.

Üyesi olduğu kuruluşlar: Türk Tarih Kurumu , Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Bildiği yabancı diller: Almanca, İngilizce, Tatarca, Rusça

Kitapları:

Çağdaş Türkiler, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Ekcilt, İstanbul,1993.Çağdaş Türk Dünyası, İstanbul : M.Ü.Fen-Edebiyat Fak. Yay.,1989.İsmail Bey (Gaspıralı), Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1988.Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi 1905-1917, Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., 1985.N.Devlet (haz.), Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu, İstanbul, 1992.Turkic Studies in the World and Turkey, İstanbul : Fatih Yayınevi, 1987.Dünyada Türklük Araştırmaları ve Türklük Araştırmaları ve Türkiye, İstanbul : Fatih Yayınevi, 1987.Kazak ve Tatar Türkleri, İstanbul: Boğaziçi Yayınları,1976.