Nafiz Körez

1909 - ...

1909 Kula doğumludur. On ve onbirinci dönem Manisa milletvekilliği yaptı. TBMM Başkan Vekilliğine seçildi. Ulaştırma ve Devlet bakanlıklarında bulundu.