Nevzat Tarhan

... - ...

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 1969’da Kuleli Askeri Lisesi’ni, 1975’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1993’te albaylığa, 1996’da profesörlüğe yükseldi. Kendi isteğiyle emekli oldu.

Halen Memory Centers of America adlı nöropsikiyatri merkezlerinin Türkiye yöneticiliğini yapmakta. Pek çok uluslararası dernek ve derginin üyesi ve yöneticisi. 29’u uluslararası olmak üzere 100’ün üzerinde yayını var. En son Psikolojik Savaş adlı kitabı yayınlandı.