Orhan Kotan

... - ...

Orhan Kotan, 1944 yılında Malazgirt’te doğdu. Üniversite eğitimine, Ankara’da Dil-Tarih ve Edebiyat Fakültesi’nde başladı... 68 gençlik hareketinin içinde aktif görev aldı. Aynı yıl Malazgirt’e döndü ve askerliğini er öğretmen olarak yaptı.

Siyasal çalışmalarına devam eden Kotan ilk olarak, Dr. Şıvan hareketi içinde yer aldı, bölge sekreterliğine kadar yükseldi.

74 sonrasında ise DDKO sürecinde “Ocak Komünü” ekibinin yanında yerini aldı. KOMAL yayınevini kuruluşuna katıldı ve yönetimini üstlendi. İkinci kitabı “Gururla Bakıyorum Dünyaya”... Yine bu dönem Kürt tarihi üzerine pek çok yayın yaptı.

1976’da yayına başlayan Rizgarî dergisinin yazı kurulunda görev aldı. Rizgari sürecinde hareketin önde gelen teorisyenlerinden biri olarak öne çıktı. Hareketin teorik ve siyasal tezlerinin kurulmasında etkin bir rol oynadı.

1976 yılında Ankara DGM tarafından tutuklandı ve 8 ay Merkez Kapalı Cezaevinde kaldı.

Kürdistan Komünist Partisi-Örgütlenme Komitesi’nde de yer alan Orhan Kotan, Rizgari kadrolarına yönelik operasyonların arttığı ve darbenin ayak seslerinin yakınlaştığı 80 darbesi öncesinde önce Suriye daha sonra da Avrupa’ya çıktı.

Avrupa’da Dengê Komal yayınlarını ve KKP-ÖK’nin yayın organı olan “Yekiti” dergisini organize etti... Partiya Rizgariya Kurdistan/Rizgari örgütünün kuruluşuna katıldı ve yönetiminde yer aldı.

“Kurdistan Press”in başredaktörlüğü sırasında ilk kez kendi imzasıyla yazılar yazmaya başladı.

1991 yılında partili arkadaşlarıyla görüş ayrılığına düştü. Marksist-Leninist ideolojik ve örgütsel görüşlerini terk etti. Yeni siyasal perspektifini yalnız savunmaya karar veren O. Kotan örgütsel ilişkilerden çekilerek, bundan sonra bir aydını olarak çalışmalarını sürdürdü...

Yıllar süren sürgünün ertesinde, 1995 yılında İstanbul’a döndü. Ve “Realite PRESS” gazetesinin yayınını örgütledi.

Ülserle birlikte böbrek yetmezliği sonucunda uzun yıllar diyaliz makinesine bağlı olarak yaşadı. Böbrek nakli ve kalp ameliyatları geçirdi. Durumu giderek kötüleşmeye devam etti. 9 Temmuz 1998 tarihinde öldü.