Osman Nuri Kaboğlu

1870 - 1957

Osman Nuri Efendi (Kaboğlu) (Milli Mücadeleci)

Borçka, 1870 - 1957

Borçka’nın Demirciler köyündendir. 1914 yılında İzmir’in Tire ilçesinde Komiser Muavini iken Birinci Dünya Savaşında yöremizde başlayan savaşlara katılmak üzere gönüllü olarak askere alınmasını sağladı. Kurduğu gönüllü kuvvetlerin başında savaşın sonuna kadar düşmanla çarpıştı. Teşkilat-ı Mahsusada da görev alan Osman Nuri Efendi, yöredeki çalışmalarını bırakıp kendi taraflarına geçmesi için Ruslar tarafından yapılan maddi ve manevi teklifleri sert bir dille reddetti.

Artvin’in düşman işgalinden kurtulduğu gün (7 Mart 1921) Artvin-Köprübaşında göndere çekili olan Rus bayrağını indirerek yerine Türk bayrağını çekti.

Artvin’in kurtuluşundan sonra bir süre Borçka Nüfus Memurluğu görevini yürüten Osman Nuri Efendi, 1957 yılında köyünde öldü.

Yaptığı hizmetlere karşılık, TBMM, 6 Mayıs 1926 tarihli oturumunda 66 sayılı kanun gereğince 4369 numaralı kırmızı şeritli İstiklâl Madalyasını Osman Nuri Efendiye verdi. [H. Tokdemir; Artvin Destanı, s. 192-194]

BİYOGRAFİ NET'E GÖNDERİLEN BİR AÇIKLAMA

Sayın Yetkili,

Öncelikle siteniz vasıtası ile kültür ve geçmişimizi tanıma anlamında

katkılarınız için sizelere teşekkür etmek istiyorum.

Siteniz veri tabanında bulunan Osman Nuri Efendi (Kaboğlu)'nun biyografisi

ile ilgili kendisinin torunu olarak bir düzeltme yapmak istiyorum. Osman

Nuri Efendi'nin gerçek soyadı "SUALP" tir. Ölümünden sonra çocukları

tarafından "kaboğlu" olarak değiştirilmiştir. Kendisi dedemin babasıdır.

Ölümünden sonra oğlu (yani babamın babası) soyadını "kaboğlu" olarak

değiştirmiştir.

Babam o sırada reşit olduğu ve Ankara'da bulunduğu için bu değiştirme

işlemine imza atmamış ve dolayısıyla bizim soyadımız olması gereken eski

hali ile "Sualp" olarak kalmıştır.

Bu talebimi dikkate alacağınızı ve gerekli düzeltmeyi yapacağınızı umuyor,

çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Saygılarımla,

Kerem Murat SUALP