Pierre Camcioğlu

... - ...

Pierre Camcıoğlu, 19 Mayıs 1727’de doğdu, J. Camcıoğlu’nun oğlu, İsveç Kralı Majestelerinin baş tercümanı ve sekreteri idi. Camcıoğlu 18. yüzyıl boyunca İsveç temsilciliğine hizmet etmiş bir ailenin oğluydu. İsveç Sarayı’nı 1757’de Celsing adına satın alan ilk tercüman Pierre’di. 1790’da İsveç koruması altındaki kişiler arasında adı geçiyor, 1802’de ise şehrin en tanınmış Ermenilerinden biri olarak sözü ediliyor.

Xxxxxxxxxx

Resim Aralık 1787, Duchâteau. Camcıoğlu was born into a family that served the Svvedish legation throughout the 18th century. On behalf of Celsing, it was the first dragoman Pierre who bought the Svvedish Palace in 1757. İn 1790 he figures in the list of persons under Svvedish protection and in 1802 he is mentioned as one of the city’s most promi-nent Armenians.