Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp- 1948 Kızıltoprak doğumlu.

- 1967'de İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesini, 1971'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirerek mimar, 1973'te Yüksek Mühendis Mimar oldu.

- İstanbul Teknik Üniversitesine asistan olarak atandı. Amerika'da yüksek lisans ve doktora yaptı. Tez çalışmaları ve makaleleri birçok dilde yayınlandı.

- 1982'de Suudi Arabistan Kral Fahd Üniversitesine davet edildi ve burada 7 yıl boyunca dersler verdi; birçok mimarlık projesine imza attı.

- 1984'de doçent, 1989'da Birleşmiş Milletler Teşkilatının himayesindeki 'Uluslararası Mimarlık Akademisi' profesörlüğüne getirildi.

- Amerika ve Suudi Arabistan'a ilaveten İsviçre ve Japonya'da birçok çalışma yaptı.

- 1996 yılında 'T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Müdürlüğüne' getirilen Alp, aynı yıl 'Amerikan Mimarlar Enstitüsü Türkiye Temsilciliği'ne ve bunu takiben 'Güney Avrupa Direktörlüğü'ne oybirliği ile getirilmiştir.

- 2000 yılında Yüksek Bilim Konseyinin teklifi üzerine 'Uluslararası Mimarlık Akademisi' tarafından 16 ülkeden 21 üyenin oybirliği ile 'Büyük Usta' mertebesine yükseltilmiştir.

- Prof. Alp, 1999-2002 yılları arasında Başbakan Başdanışmanlığı görevini üstlenmiştir.

- Birçok projesi uluslararası ödül almış Prof. Alp, halen Yeditepe Üniversitesi'nde misafir profesör olarak proje yürütmektedir.

- İngilizce ve Fransızca'yı çok iyi derecede bilen Prof. Alp, evli iki çocuk babasıdır.

PROF. ALP'İN ÜYE OLDUĞU BAZI KURULUŞLAR- Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Mimarlar Odası

- Uluslararası Mimarlar Birliği

- Amerikan Mimarlar Enstitüsü Kıtasal Avrupa Seksionu

- Uluslararası Konut Birliği

- Japon Şehir Planlama Enstitüsü

- Uluslararası Geleneksel Çevreleri Araştırma Birliği

- Uluslararası Konut ve Planlama Federasyonu

- Mimarlık Eğitimi Avrupa Birliği

- New York Bilimler Akademisi

- Ağa Han Kültür Vakfı, Mimarlık Vakfı

- İstanbul Güzelliklerini Koruma ve Yaşatma Cemiyeti

- Aydınlar Ocağı, Marmara Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı