Prof. Dr. Sadık Erdem11 Nisan 1955 tarihinde Denizli Çivril'de doğdu.

LisansTürk Dili ve Edebiyatıİstanbul Üniversitesi1981

DoktoraTürk Dili ve Edebiyatıİstanbul Üniversitesi1987

Akademik unvanlarYardımcı DoçentTürk Dili ve EdebiyatıSüleyman Demirel Üniversitesi1993-1996

DoçentTürk Dili ve EdebiyatıSüleyman Demirel Üniversitesi1996-2002

ProfesörTürk Dili ve EdebiyatıSüleyman Demirel Üniversitesi2002-2005

ProfesörTürk Dili ve EdebiyatıBalıkesir Üniversitesi2005-

1. Sadık ERDEM, Mir'ât-ı Mühendis-hâne-i Berrî-i Hümâyûn (İstanbul Teknik Üniversitesi Tarihçesi), İ.T.Ü. yayını, 1986, VI+324 s.

2. Sadık ERDEM, Sâî Çelebi Tezkiretü'l-bünyân, İstanbul, 1988, 93 s.

3. Sadık ERDEM, Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını Sayı : 79, Şuarâ Tezkireleri Dizisi Sayı : 1, Ankara Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994, XLVIII+401 s.

4. Sadık ERDEM, Osmanlıca Metinler, Isparta, 1997, IV+143 s.

5. Sadık ERDEM, Subhî-zâde Azîz ve Dîvân'ı İnceleme-Metin-Sözlük, Isparta, 2001, 469 s.

6. Sadık ERDEM, Neyyir ve Dîvân'ı İnceleme-Tenkidli Metin-Sözlük, Isparta, 2002, 324 s.

7. Sadık ERDEM, İki Bayraklı-zâde Nesîb ve Dîvân'ı İnceleme-Tenkidli Metin-Sözlük, Isparta, 2002, 186 s.

8. Sadık ERDEM, Neylî ve Dîvân'ı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını : 321, Ankara, 2005, XIII+393 s.