Raif Virmiça

... - ...

HABER

Gostivar Konserinde “Doğru Yol” Derneğinin Sanat Dehası Sergilendi

www.makturk.com 11.11.2005

Gostivar’da hasretle beklenen Doğru Yol Derneği sanatçıları büyük ilgiyle ve sevgiyle karşılandı. - “Namık Efendi” Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Derneği üyelerinin unutulmaz misafirperverliği. - Heyecan dolu konserle 20 yıllık hasret giderildi.

Daha önceki yazımızda “Doğru Yol” derneğinin kısa bir zamanda Makedonya turnuvasına çıkacağını bildirmiştik. Ramazan ayı dolayısıyla bu derneğin Tasavvuf Müziği kolu, Yukarı Banisa’da yeni kurulan “Namik Efendi” derneği daveti üzere, 1 Kasım 2005 tarihinde Gostivar’ın Kültür Evi salonunda muhteşem sanatçı kadrosuyla heyecan dolu ve hasretle beklenen konserle Gostivar seyircisinin karşısına çıktı. Sanatçı Sayın İrfan Şekerci başkanlığında Gostivar konserine 26 kişilik bir ses ve saz kadrosu katılmıştır. Tasavvuf Müziği Kolu Başkanı, Sayın Başkim Çabrat’ın teveccühündeki orkestrayı: Kemanlar: Reşit İsmet, Daşni Veşal, Kanunlar Başkim Çabrat, Raif Vırmiça, Ut: Zekeriya Vırşevça, Akordiyon: Fikret Menekşe, Orglar: Ali Babayonos, Besim Müdüt, Bas Gitar: Tahir Luma, Ritimler: İbrahim Etek, Bayram Dobroş. Solistler: Fadıl Şalyan, Agim Fişar, Nevzat Şundo, Reyhan Kantarci, Vahit Ergin, Ramadan Uka, Krenar Çoça, İlir Temay.

Hoş bir hava içinde geçen yolculuktan sonra Gostivar’a varan “Doğru Yol” derneği sanatçıları, Gostivar girişinde “Namik Efendi” Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor derneğinin mümtaz üyeleri ve genç başkanı Sayın Hayati Şaban tarafından karşılanmıştır. Müteakiben Yukarı Banisa’da bulunan dernek binasına konuk edilen sanatçılarımız, bura vatandaşlar tarafından büyük bir hevesle ve saygıyla karşılanmıştır. İki dernek arasında yapılan konuşmalardan sonra, dernekler arası “Kardeş Kurulu Protokolü” imzalanmıştır ve mukabil plaket ve hediyeler dağıtılmıştır. Yukarı Banisa’nın çok güzel camiinde namazlarını kıldıktan sonra, her iki dernek üyeleri kısa Gostivar gezisine çıkmıştır, akabinde ev sahipliği yapan dernek tarafından çok meşhur tertiplenen zengin iftar yemeği de yenilmiştir.

Bütün hafta boyunca halk arasında konuşulan ve sabırsızlıkla beklenen konsere 600 kadar seyirci katılmıştır. Konser öncesi eski dost ve arkadaşlarıyla karşılaşan üyelerimizin çoğunda heyecanın olduğu hissedilmiştir, çünkü 20 sene kadar geçen bir zamandan sonra yeniden eski arkadaşları görmek ve onlara kavuşmak, hepimiz için heyecan dolu bir andı. “Namik Efendi” derneğinin genç temsilcisi tarafından yapılan sunuş konuşmasıyla, Pakistanlı depremzedelere yardım meramlı tertiplenen Gostivar konserinin ilk bölümünde tasavvuf müziği, ikinci bölümü de Türk halk ve sanat müziğine adanmıştı. Sayın Başkim Çabrat teveccühünde tertiplenen bu konser de çok azimli bir çalışma ve ahenk içinde akıp gitmiştir. Tam anlamıyla Gostivar seyircisine bir tasavvuf ziyafeti sergilenen konserde, birbirinden çok güzel 20 kadar ilahi ve kaside okunmuştur. Gostivar konseri için hususi yapılan yeni düzenlemelerde de yeniden bütün ses ve saz sanatçısının ustalık ve kabiliyetleri dile getirilmiştir. Konuk sanatçı olarak konsere Kalkandelen’den birkaç ilahi ile katılan tasavvuf müziği hocası Sayın Abbas Yahya da seyirci tarafından büyük ilgi görmüştür ve hoş sesiyle konsere apayrı bir renk katmıştır. Sabah makamındaki keman taksimiyle ve Elveda ey Şehri Ramazan ilahi ile başlayan konserlerin ilk bölümü hemen seyircinin büyük ilgisini çekmişti. Muayyen Kürdi, Kürdili Hicazkâr, Uşak ve Hicaz makamında birbirinden güzel ilahilerle devam eden konserin son bölümü, Segâh ve Hüzzam makamına ayrılmıştı. Segâh peşrevinden sonra tekbirin müteakiben de salâvatların ve ezanın okunması seyircideki heyecanı doruğa ulaştırmıştır. Sanatçılarımız alkış yağmuruna tutulmuştur. Konserin ikinci bölümünde genç solistlerimiz tarafından icra edilen şarkı ve türküler hem genç hem de diğer seyircinin büyük ilgisini çekmiştir alkış yağmuruna uğramıştır. Konserin bitmesine rağmen seyircinin salonu uzun bir süre terk etmemesi ve alkışlaması bu konserin ne kadar başarılı olduğunun en büyük kanıtını oluşturmaktadır. Müzik bölümünün bitmesinden sonra sahneye çıkan her iki dernek başkanı tarafından yapılan konuşmalarda bu tür konserlerin mukabil olarak her iki dernek tarafından ileride de yapılması ve dernekler arası işbirliğin her yönde devam etmesi, imzalanan protokolün gerçekleşmesi istenmiştir. Konser sonrası düzenlenen kahve molasında iki dernek üyeleri ve “Doğru Yol” derneğinin eski dostları bir araya gelip hasretlik duyguları giderilmiştir. Ramazan ayında sırasıyla altıncı temsili oluşturan Gostivar konseriyle, Ramazan faaliyetlerine son veren “Doğru Yol” derneği, bir daha oradaki seyircisine, bu derneğin yalnız Prizren'de ve Kosova'da değil, bütün Balkanlar’da Türkçenin övüncü, Türklüğün ve Türkçenin bayrağını dalgalandıran, bu amaçta hizmeti en kutsal ve onurlu bir görev olarak bilen ve soydaşlarımız arasında kültürel köprülerin kurulmasında bu görevinin hala devam ettiğini bir daha kanıtlamıştır. Aynı zamanda bu yörelerdeki Türk kültürünü, sanatını, müziğini ve halk danslarını teşhir etmekle çok yönlü bir kültürel misyonuyla da üstlenmiş olduğunu ve bu soylu vazifesini başarıyla gerçekleştirdiğini ispatlamıştır. Yapılan yeni örgütlenmeyle, hususiyetle de İrfan Şekercinin başkan seçilmesiyle, dernekte yeniden sanatın geniş yararlı olma niteliği göz önünde tutulmaya başlanmıştır, Türk musikisinin estetik değerleri teşhir edilmeye çalışılmıştır, dolayısıyla dernekte yeniden Türk musikisinin sanat dehası güncelleşmeye başlanmıştır. “Doğru Yol” derneği son yapılan faaliyetler sayesinde Türk sanatçının insancıl görüşünü, ahlakını, yaşam tarzını, zevkini, estetik anlayışını, dinini, dilini geniş bir çevreye yayarak, bu sahadaki Türk damgasının nasıl korunduğunu göstermiştir. Bugün Kosova Türk musikisinin bir ekolü olarak bilinen "Doğru Yol" derneği ta baştan beri yalnız üyelerine değil, genelde bura Türk insanına kültür ve sanat eğitimini verip, diğer derneklere ve kuruluşlara tek örnek olduğunu, dolayısıyla bu yörelerde biz Türklerin sayıca az olmamıza rağmen, sanat alanında bir dev olduğunu kanıtlamıştır.

Gostivar turnesinde ev sahipliği yapan “Namik Efendi” Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Derneği, 2002 yılında Gostivar -Yukarı Banisa’da kurulmuştur. Kendisi gibi çok genç bir kadroya sahip olan dernek, kuruluşundan günümüze kadar yapmış olduğu faaliyetlerinde Gostivar ve yöresinde Türk kültürünün, yazının, örf, adet, gelenek ve göreneklerinin yaşatılmasında ve muhafaza edilmesinde önemli adımlar atmıştır. Artı dernek çerçevesinde 2003 yılından itibaren “Dere” adında Mevsimlik Edebiyat, Kültür, Sanat ve İrfan dergisi de yayınlanmaktadır. Gostivar ziyareti esnasında “Doğru Yol” derneği üyelerine, başta “Namik Efendi” dernek başkanı Sayın Hayati Şaban’a ve diğer dernek üyelerine göstermiş oldukları misafirperverlik ve sundukları üstün saygı ve samimiyet için, bütün Doğru Yol derneği camiası adına teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.

Not: Raif Vırmiça

http://www.makturk.com