Rıza Tevfik Bölükbaşı1869 yılnda Edirne'de doğdu. İlköğrenimini İstanbul'da bir Musevî okulunda tamamladı. Galatasaray Lisesi ve Mülkiye Mektebi'nde okudu. Tıbbiye Mektebi'ni bitirdi. Hekimlik yaptı. ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. Edirne Mebusu seçildi. ittihatçılarla anlaşamadı, partiden ayrıldı. Bakanlık ve meclis başkanlığı yaptı. Sevr antlaşmasını imzalayan delegeler arasında yeraldığı için 'yüzellilikler'le birlikte yurtdışına sürgün edildi. Yirmi yıl kadar Hicaz, Amerika ve Ürdün'de yaşadı. 1939'da yurda döndü. Önce aruz, sonra heceyle yazdı. Âşık ve Tekke şiiri geleneğinden yararlandı. Felsefeye ilgisi, eğitim sistemimizde felsefenin yer alması çabaları, Darülfünûn'da felsefe hocalığı yapması nedeniyle "Feylesof Rıza Tevfik" olarak anılmıştır. 1949 yılnda öldü.

ESERLERİ

Serâb-ı Ömrüm adlı bir şiir kitabıyla birlikte, felsefe ve estetik üzerine yazdığı eserleri bulunmaktadır.

Biraz da Ben Konuşayım

Rıza Tevfik (Bölükbaşı)

İletişim Yayınevi / Anı Dizisi

...Elinizdeki kitapta Rıza Tevfik, başta Sevr olmak üzere II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinde içinde yaşadığı, doğrudan ya da dolaylı olarak karıştığı siyasi nitelikli olayları anlatıyor. Yazarın yer yer bizzat kendiyle, 80 yıllık hayatıyla, doğru veya yanlış yaptıklarıyla, yapamadıklarıyla bir tür hesaplaşması niteliğindeki bu hatırat, çok büyük eksik gedikler ve çarpıtmalarla malul yakın tarihimiz için önemli bir "birinci elden" belgedir.

- - - - - - - -

Farklı bir kaynaktan derlenen biyografisi:

Edirne'ye bağlı Cezrimustafapaşa'da doğdu. Tıbbiye'yi bitirdi. Mariif Nâzırlığı(1918) ve Şûrâyı Devlet Reisliği (1919)yaptı. Serv Antlaşması'nı imzalayan heyetiniçinde yer aldı. Bu yüzden Yüzellikler listesinde alındı ve yurt dışına sürüldü (1922). Sürgün hayatını Ürdünde geçirdi. 1943'de çıkanaf kanunundan istifade ile yurda döndü. İstanbul'da öldü.

Darulfünun'da felsefe okuttuğu için feylesof diye tanınır. Rıza Tevfik şiirlerini hal şiiri tarzına yaklaştırmıştır.

Eserleri: Lefs Textes Hauroufis(Hurufilik Metinleri,Leiden,1909), Abdülhak Hamid ve Mülahazat-ı Felsefiyyesi (1918), Estetik (1920), Felsefe Dersleri (1914), Ömer Hayyam'ın Felsefesi (1927) ,Tevfik Fikret (1945), Serab-ı Ömrüm (Şiirler,lefkoşa 1934).