Talat Turhan

... - ...

emekli kurmay yarbay, araştırmacı-yazar

1924 Elazığ doğumlu olup 1964 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden re'sen emekli edilmiştir. İlerlemiş yaşına rağmen dinamik bir tempoda çalışan, oldukça üretken bir yazardır.

ESERLERİ

1-bomba davası-savunma 2 cilt

2-doruk operasyonu

3-özel savaş,terör ve kontrgerilla

4-emperyalizmin bataklığında istihbarat örgütleri

5-mehmet eymür-ziverbey'den susurluk'a bir mit'çinin portresi

6-çeteleşme-kontrgerilla

7-27 mayıs 1960 tan 28 şubat 1997'ye..devrimci bir kurmay subayın etkinlikleri

8-atatürk'ün yarbayı: talat turhan için ne dediler ?

9-türk istiklal harbi'nde büyük taarruz ve başkomutan meydan muhaberesi

10-küresel Çete

hazırlanmakta olan eseri :

derin abd,nato ve bush'lar

x

http://www.tturhan.8m.net/

x

emekli kurmay yarbay. 12 martta darbeciler tarafından darbecilikle suçlanıp, Ziverbey Köşkü’nde sorgulanmıştır. Talat Turhan burada karşılaştığı "biz kontrgerillayız adamı..." sözlerine çok içerlemiş ve serbest kalır kalmaz bu konu üzerine yazmaya başlamıştır. Elinde oldukça önemli belgeler vardır ve bunların bir çoğunu ilk kez o yayımlamıştır.

x

27 Mayıs 1960'tan 28 Şubat 1997'ye...

Devrimci Bir Kurmay Subayın Etkinlikleri

1. Kitap

Talat Turhan

Sorun Y. İstanbul 2001

Talat Turhan TSK'dan yetişen devrimci kimlik ve kişiliği ile öne çıkanlardan birisidir. Onun amacı ve düşünce-davranış çizgisini çeşitli faaliyetleri arasında görmek ve tanımlamak mümkündür. Bu kitap Talat Turhan'ın amaç ve evrimini doğrudan belgeleyen bir içeriğe sahiptir. Devrimci bir kimlik ve kişilik taşıyanların amaç-araç diyalektiğini ne ölçüde gözettiği, hangi süreçte neler yaptığı doğrudan yaptığı işlerde görünür-aranır. TSK'dan gelen devrimcilerde öne çıkan en belirgin nitelik, Türkiye'nin sorunlarına "çözüm" üretilmesi ve emperyalizme karşı mücadeledeki tutarlılıkta aranır.

Elimizdeki kitap, aynı zamanda askeri-sivil bürokrasi hakkında Sol'un politikasızlığına da işaret ediyor... Devrimci ve Marksist Sol'un günümüzde sıçrama cevap arayanların, TSK'dan gelen Talat Turhan'ın düşünsel evriminden öğretici ders ve sonuçlar çıkarması gerekiyor.

Kuşkusuz "yurt ve dünya" sorunlarına çözüm konusu tartışılırken, bilimsel bir yöntem ve sınıfsal bir bakış gereklidir. Tutarlılık bu zeminde gözlenir. Talat Turhan eylemini yazıya döktüğü için, hakkındaki değerlendirme her türlü spekülasyonun dışındadır. Hele emperyalizmin insana ve insanlığa saldırdığı bir süreçte (gericilik döneminde) ezilen ve sömürülenlerden yana tavır almak, özgür, eşitlikçi, demokratik bir dünya idealini kendine özgü taktik yöntemlerle saptamak, önerilerde bulunmak, insanlığın genel ilerici-devrimci cephesinde çeşitli etkinliklerde saf tutmak çok önemlidir.

Ulusal-sosyal kurtuluşunu bir türlü gerçekleştirememiş Türkiye'nin "düze çıkması" konusu tartışılırken 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a sarkan süreçteki olayları yerli yerine koymak gerekiyor. Bilimsel inceleme ve araştırma yapmaya aday genç insanlarımızın yararlanacağı pek çok malzeme bu kitapta fazlasıyla mevcuttur. Elimizdeki kitap Talat Turhan arkadaşımızın binbir emekle oluşturduğu arşivinden belli bir sistematiğe göre derlenerek hazırlandı. "27 Mayıs'tan 28 Şubat'a... Devrimci Bir Kurmay Subay'ın Etkinlikleri" adıyla okurlarımıza sunulan 1. Kitap'tan sonra, 2. ve 3. kitaplarda gereken ilgiye kavuşunca, yazarın arşivindeki malzemelerin ayrıca gün ışığına çıkarılarak kitaplaştırılması planlanmaktadır.

(Arka Kapak)