Troçki

1879 - 1940

1879 yılında doğdu.1897’de mücadeleye Narodnik düşünceleri savunarak atıldı. Sürgün koşullarında okuduğu marksist klasiklerin etkisiyle bir süre sonra kendisini ‘Sosyal Demokrat’ olarak ilan etti. 4 Mayıs 1917’de ülkeye döndüğünde geçici hükümete karşı Bolşevik Parti’ye yakın bir tutum aldı.

Eylül 1917’de RSDİP Merkez Komite’sine seçildi ve sovyet başkanlığına getirildi. Troçki; Lenin’in ölümüne kadar geçen sürede Sovyet devrimine önemli etkiler yaptı. Lenin, devrimin ardından, devrimin koruyucu gücü olarak düzenli bir ordunun kurulması görevini ona verdi ve Troçki Kızılordu’yu örgütledi.

Ancak Troçki, Lenin’in ölümünden sonra başlayan iktidar mücadelesinde 1927’de partiden atıldı. Sürgüne gönderilince muhalefetin liderliğini yaptı. Bir sürede İstanbul’da yaşadı.Troçki, Norveç’ten sonra gittiği Meksika sürgününde Stalin'in emriyle 20 Ağustos 1940’da öldürüldü.