Vagif Sultanli

... - ...

Vagif Sultanlı, 26 Mart 1958 tarihinde Azerbaycan Respublikasının Kurdemir ilçesinin Shahseven köyünde doğmuştur.

1974 yılında Kurdemir ilçesindeki Kohnepazar orta köy okulunu bitirmiş, iki yıl Kurdemir elektrik idaresinde isçi olarak çalışmıştır.

1976-1981 yıllarında Bakü Devlet Universitesinin dil-edebiyat bölümünü bitirmiştir.

1984 yılında “Azerbaycan dramaturgiyasında karakter problemi” konusunda namizetlik dissertasyonunu mudafaa etmiştir. O donemden Universitenin Muasır Azerbaycan Edebiyatı bölümünde ögretmenlik yapmaya bashlamıştır.

1997 yılında “Mehmet Emin Resulzade’nin hayatı ve edebi faaliyeti” konusunda doktora tezini mudafaa etmiştir.

1999 yılından bu yana Bakü Devlet Üniversitesinin Muasır Azerbaycan Edebiyatı kafedrasının profesörüdür.

Vagif Sultanlı, içtimai faaliyetle de meşgul olmuş, 1991 yılında Umum Dünya Azerbaycanshunaslar Assosiasıyasını kurmuş ve onun başkanı seçilmiştir. Assosiasıyanın neşri olarak “Azerbaycanın sesi” gazetesini tesis etmiştir.

1995-1998 yıllarında Amerikanın “Azatlık” ve “Azad Avropa” radiolarının Azerbaycan redaksiyasında edebi verilişler üzre gazeteci gibi çalışmıştır. Polonya’da neşr olunan “Hudaferin” (1995-1996), İsveç’te yayımlanan “Araz” (1996-1997) dergilerinin baş redaktörü olmuştur. Hazurda ise Baku’de çıkan “Filoloji araştırmalar” (1996 yılından) ve ABD-de yayımlanan “Dünya Azerbaycanlıları” dergisinin baş redaktörüdür.

Vagif Sultanlı edebi yaratıcılığa erken başlamıştır. “Yavşan kokusu” adlı ilk hikayesi universitede okuduğu yıllarda neşrolunmuştur. “İnsan denisi” ve “Ölüm uykusu” romanlarının, bir çok hikaye, miniatur, sergüzeşt, esse ve diğer formalarda yazılmış eserlerin muellifidir. Yazarın bedii düşünceleri “Sönmuş yıldızlar” (1988), “İnsan denizi” (1992), “Kul pazarı” (1999)? “Ölümm uykusu” (2002) adlı kitaplarında toplanmıştır.

Yazarın “Ölüm Rüyası” kitabı, 2006 senesinde İstanbul’da Avrupa Yakası Yayınları tarafından neşrolunmuştur.

“Mehmet Emin Resulzade’nin edebi dünyası” (1993), “Ağır yolun yolcusu”(1996), “Azatlığın ufukları” (1997), “Azerbaycan muhaceret edebiyatı” (1998), “Edebi-nazari illustrasiyalar” (2000), “Ömrün nicat sahili” (2004). Bunlardan ilave, müellifin Azerbaycan, Rusya, Türkiye ve Avrupa ülkeleri matbuatında çok sayıda makalesi neşrolunmuştur.

Yazarın tercumecilik faaliyeti Yaroslav Hashek, Ervin Shtritmatter, Reşat Nuri Güntekin, Veyo Meri, Martti Larni, Pyer Lagerkvist, Gustav Stopka, Sergey Jitomirski ve diğer müelliflerin yaratıcılık örmeklerini ihata eder.

Vagif Sultanlı’nın tercüme çalışmalarında Sergey Jitomirski’nin Arshimed’in hayatı ve eserlerinden bahseden “Sirakuzlu alim” tarihi romanı, Reşat Nuri Guntekin’in “Yaprak Dökümü” ve “Değirmen” romanları seçilmekdedir.

Vagif Sultanlı; Türkiye, Almaniya, Hollanda, İsveç, İran, İngiltere, Rusya ve diğer ülkelerde yapılan uluslararası konferans, sempozyum ve forumlara iştirak etmiş, Azerbaycan edebiyati ve medeniyetini temsil etmiştir. Yazarın edebi ve ilmi eserleri bir çok yabancı dillere çevrilmiştir.

O, Amerika’nın “Azatlık” ve “Azad Avropa” radyolarındaki faaliyetine göre Azerbaycan Jurnalistler Birliği’nin Hasan Bey Zardabi adına mukafatını (1995), Türk Dünyası Edebiyatına hizmetlerine göre Kıbrıs, Balkanlar ve Avrasya Türk Edebıyatları Kurumu’nun (KIBATEK) ödülünü (2003) almıştır.

Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin, Azerbaycan Jurnalistler Birliği’nin üyesi, KIBATEK’in Kafkasya bürosunun sekreteridir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.